[ML] NGỘ XÀ

png (271)

NGỘ XÀ 

Tác giả: Tố Ngân

Editor: Phác Hồng

Beta: Con Dê Bay, Phác Hồng

Thể loại: linh dị thần quái, tiền thế kim sinh, ngược luyến tình thâm

 Nhân vật chính: Trầm Thanh Hiên – Quý Cửu – Liễu Diên, Y Mặc

Cùng với: Trầm Giác, Hứa Minh Thế

Bản raw và convert được lấy từ bạn Ghostdance Link

Tình trạng tác phẩm: Hoàn

Tình trạng bản biên tập: Hoàn chính văn

Bản biên tập phi thương mại, và chỉ được post duy nhất tại https://canhdonghoablog.wordpress.com/

Truyện này được bạn Thiên Lãng (thiensacthanhlang.blogspot.sg) thực hiện trước, nhưng edit đến chương 4 thì ngưng từ năm 2012. Vì vậy, tớ xin mạn phép thực hiện tiếp, do quá bấn bộ này, hehe. *cúi*

Văn án

Bị một chén trà nóng đổ vào thân cũng như bị một chậu máu chó rắc đầu.

Xà yêu thật không thể bình tĩnh, nó quay đầu cắn ngược một cái, xong mới phát hiện cắn hay không cũng chẳng khác biệt.

Người này vốn thật đáng chết.

“Nhân yêu thù đồ.”

“Nhân yêu thù đồ… Ta cùng ngươi trăm sông đổ về một biển, được không?”

MV 

[Nguồn: thoidaihoangkim.wp.com]

Là ai hỏi ngươi có biết vị khách này từ đâu mà đến
Âm vọng xa xưa từng bảo hắn là nhà của ngươi
Là ai hỏi ngươi có biết trời đất nông sâu
Ngươi nhớ lại hắn đã xa ngươi bao đời bao thế…

MỤC LỤC

Quyển thứ nhất

1

Chương 01

Chương 02 Chương 03

Chương 04 Chương 05 Chương 06

Chương 07 Chương 08 Chương 09 Chương 10

Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15

Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24

Chương 25 Chương 26 Chương 27

Chương 28 Chương 29

Chương 30

Chương 31 Chương 32

~~O~~

Quyển thứ hai

2

Chương 33

Chương 34 Chương 35

Chương 36 Chương 37 Chương 38

Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42

Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47

Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52

Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56

Chương 57 Chương 58 Chương 59

Chương 60 Chương 61

Chương 62

Chương 63 Chương 64

~~O~~

Quyển thứ ba

2

Chương 65

Chương 66 Chương 67

Chương 68 Chương 69 Chương 70

Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74

Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79

Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84

Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88

Chương 89 Chương 90 Chương 91

Chương 92 Chương 93

Chương 94

Chương 95 Chương 96

~~O~~

PHIÊN NGOẠI

Nhất trì xuân thủy ánh lê hoa

1 | 2 | 3 | 4

Trầm Giác

143918_11981355380758145_4b2a1528857016c68b0722bba659463b

Tiền truyện

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3

Chương 4 | Chương 5 | Chương 6

Chương 7 | Chương 8 | Chương 9

Chương 10 | Chương 11